připravované akce

1.5.2013
FOTOATELIER „ROZKVETLÁ TŘEŠEŇ“
kdy: 14:00-20:00
kde: před BIO OKO
akce v rámci „Zažít město jinak / Májová verze“

proběhlé akce

19.3.2013
DISKUZE VLTAVSKÁ
kdy: 18:30
kde: přednáškový sál Národního technického muzea
video a fotografie z diskuse

24.3.2012
PIKNIK NA ŠTVANICI
kdy a kde bude ještě upřesněno, ale bude to někde na štvanici!

14.12.2013
VÁNOČNÍ BESÍDKA
kdy: 19:00-23:00
kde: Záletná ( Kostelní 44, za Národním zemědělským muzeem)

10.11.2012
LETNÁ NA DRAKA
workshop – výroba draků:
kdy: 11:00-14:00
kde: Divus – galerie a kavárna, Bubenská 1, Praha 7 (budova býv. Elektrických podniků)
pouštění draků:
kdy: od 14.30 hod.
kde: sraz na Letenské pláni – na rohu nejblíže Letenskému náměstí
fokty z akce

 

14. 10. 2012 15:00-17:00

URBAN PICNIC

křižovatka Letenské náměstí
nově zrekostruovaný plácek před Českou spořitelnou
grill bude – klobásy s sebou!!!
fotky z akce 
 
30. 9. 2012 14:00
Letná – křižovatka v centru Prahy

procházka v rámci festivalu k mezinárodnímu dni architektury
www.denarchitektury.cz
sraz: před Národním technickým muzeem, Kostelní 42
fotky z akce

 
25. 9. 2012 18:30
DISKUZE #8

téma: „Železnice ve Stromovce“
kde: přednáškový sál Národního technického muzea
záznam z diskuze  
 
 
 
22. 9. 2012 14:00-21:00
P I N Č E S P Ř E D O K E M
pingpongový turnaj v rámci akce Zažít město jinak
kde: předprostor před kinem OKO
www.zazitmestojinak.cz  
10.6.2012 15:00
PIKNIK #6
téma: Letenská pláň
kde: Stalin
foto z pikniku  
 
 
 
 
26.5.2012
THE THRONE / DIY workshop
kde: náplavka, Praha 2
fotky z akce

 
13.5.2012 15:00
PROCHÁZKA NA TÉMA „OHROŽENÉ PAMÁTKY“
kde: sraz před bývalou restaurací EXPO 58 na Letné
článek o akci 9.5.2012 18:30 
DISKUZE #8
téma: „Ohrožené památky“
kde: přednáškový sál Národního technického muzea
záznam z diskuze

 
1.5.2012 15:00-17:00
PIKNIK #5
téma: ohrožené památky
kde: prostor před bývalou Šlechtovkou
článek o pikniku 15.4.2012 15:00-17:00 
NEDĚLNÍ PIKNIK #4
téma: „Blanka“
kde: Špejchar (místo, kde měla stát „chobotnice“) 27. 3. 2012 18:30 

 

 

 

 

 

OTÁZKY VE VÝBĚRU NOVÉ RADNICE PRAHY 7  ///  přednáška a diskuze
kde: Národní technické muzeum
Phdr. Richard Biegel
Mgr. Jan Čižinský
Mgr. Jiří Hejnic
Mgr. Ondřej Mirovský
článek o akci 

11. 12. 2011  18:00
VÁNOČNÍ BESÍDKA
kde: galerie Divus, budova býv. Elektrických podniků, Bubenská 1

6. 12. 2011  18:30
ÚTERNÍ DISKUZE #6
kde: Národní technické muzeum
téma: VÝSTAVIŠTĚ
záznam z akce

31. 10. 2011 19:00
AMBASÁDA LETNÉ
vernisáž výstavy
galerie Fenester (www.fenester.cz)
Jakubská 2, Praha 1
online verze

16. 10. 2011  15:00-17:00
NEDĚLNÍ PIKNIK #3
kde: v parku nad stanicí metra Vltavská

11. 10. 2011  18:30
ÚTERNÍ DISKUZE #4
kde: Národní Technické muzeum
téma: PROSTOR NÁDRAŽÍ PRAHA – BUBNY
záznam z akce

2.10. 2011 16:00
PROCHÁZKA PO LETNÉ
místo srazu: u fontány s plastikami Fauna a Vltavy (stanice metra Vltavská, Holešovice, Praha 7)
v rámci Dne architektury, organizuje sdružení KRUH

24.9. 2011
ZAŽÍT MĚSTO JINAK: (info)
LABORATOŘ LETNÁ: VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO ROLE (bioOKO)
veřejná diskuse, moderuje Letná sobě!
kde: sál kina OKO
kdy:   24.9. 2011 16:30-18:00
Veřejný prostor je lakmusový papírek každé čtvrti. Jeho role je bez nadsázky zásadní: může její charakter umocnit nebo popřít, může být pozvánkou a příležitostí, ale také nepřekonatelnou bariérou. Je zrcadlem vztahu obyvatel ke konkrétnímu místu. O unikátním charakteru a kulturním potenciálu Letné netřeba pochybovat. Jaký je však její veřejný prostor?

LAVIČKA „LETNÁ“
workshop, moderuje Letná sobě!
kde: předprostor kina OKO
kdy:  24.9. 2011 13:00-20:00
Jedná se o projekt komunitní výroby laviček ve veřejném prostoru do veřejného prostoru. Před kinem OKO bude během celého odpoledne improvizovaná dílna. Lidé budou mít možnost sešroubovat si z hoblovaných prken podle přesného návodu vlastní lavičku „Letná“. Tu potom odnesou na jakékoliv jimi zvolené místo na Letné. Tam lavička zůstane, bude sloužit veřejnému prostoru, žít svým vlastním životem.
článek o akci

21. 6. 2011 18:30
ÚTERNÍ DISKUZE #3
kde: Národní Technické muzeum
téma: STARÉ HOLEŠOVICE
článek o přednášce

5. 6. 2011 15:00
NEDĚLNÍ PIKNIK #2
kde: Letenská pláň (zatravněná plocha za budovou ministerstva vnitra)
téma: PLÁNOVANÁ NOVÁ PODOBA LETENSKÉ PLÁNĚ – BALDACHÝN

31. 5. 201 1 8:30
ÚTERNÍ DISKUZE #2
kde: Národní Technické muzeum
téma: ZMIZÍ Z LETNÉ TRANZITNÍ DOPRAVA PO DOSTAVBĚ TUNELU BLANKA?
článek o přednášce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 4. 2011 18:30
NEDĚLNÍ PIIKNIK #1
kde: volný trojúhelník za Parkhotelem (parcela bývalého „dřeváku“, budovy MČ Prahy 7)
téma: GALERIE STROMOVKA
článek o pikniku

5. 4. 2011 18:30
ÚTERNÍ DISKUZE #1
kde: Národní Technické muzeum
téma: VEŘEJNÝ PROSTOR NA LETNÉ
článek o přednášce

15.3.2011
PROCHÁZKA PO LETNÉ
komentovaná procházka po Letné v rámci výstavy „Čí je to město“
záznam z procházky